Sponsorlar

Ana Sponsor

Destek & Uydu Sponsorlar

Destek Sponsorlar

Basın Sponsorlar

Kongreye Kalan Süre

2020/09/10 08:00:00

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi
10-13 Eylül 2020
Organizasyon Sekreteryası

Deniz Eker

+90 533 885 22 82

info@yduveterinerkongresi.com

www.puzzletravel.com